ngon giao

Chuyện chưa kể về LMHT: Ruined King

Chuyện chưa kể về LMHT: Ruined King

0
Với việc ra mắt video Ruination mới đã mang lại sức sống cho một trong những nhân vật phản diện tiêu biểu nhất trong vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại Viego - Ruined King, vị Vua hủy diệt.