ngộc độc

Phát hiện 5 loại nấm gây độc

Phát hiện 5 loại nấm gây độc

0
Theo kết quả nghiên cứu do các tác giả thuộc Học viện Quân y, Bệnh viện Xanh Pôn công bố ngày 9.11 tại Hà Nội, đã phát hiện 5 loại nấm gây ngộ độc tại Bắc Kạn.