ngọc châu

Các thành viên của Mây Trắng qua các thời kỳ trong dịp hội ngộ

Mây Trắng tái hợp 10 thành viên qua các thời kỳ

1
Thành lập từ năm 2000, nhóm Mây Trắng đã trải qua nhiều thay đổi nhưng vẫn duy trì đến hôm nay. Mới đây, các thành viên qua nhiều thời kỳ đã quyết định tụ họp lại để cùng ra mắt một sản phẩm dành tặng khán giả.