ngoại trưởng Đức

Ngoại trưởng Đức cảm ơn các dân tộc Liên Xô

Ngoại trưởng Đức cảm ơn các dân tộc Liên Xô

2
Trong một bài viết trên tờ Kommersant của Nga nhân kỷ niệm lần thứ 75 cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Ngoại trưởng Đức cho biết người Đức biết ơn các dân tộc Liên Xô đã chìa tay hòa giải với người Đức, theo RIA 22.6.