Ngoại trưởng Anh

Ngoại trưởng Anh bị cấm đạp xe đi làm

Ngoại trưởng Anh bị cấm đạp xe đi làm

0
(Tin Nóng) Dù có muốn đạp xe đến nơi làm việc vì sức khỏe hoặc mục đích khác, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được yêu cầu không được rờ bàn đạp nếu không muốn mất mạng.