Nghìn việc tốt

Nghìn việc tốt

Nghìn việc tốt

0
Hội đồng Đội T.Ư vừa có hướng dẫn về việc bình chọn 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” trên phạm vi cả nước. Theo đó mỗi tỉnh, thành sẽ bình chọn 1 đại biểu, riêng tỉnh Bắc Ninh (địa phương đăng cai lễ tuyên dương) sẽ có 9 đại biểu.