Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đây là một trong những giải pháp được đề cập t ại Quyết định 1813 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia - ảnh 1

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới

tx

Tại Quyết định 1813 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu đến cuối năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân...

Mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50 - 80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80 - 100%/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt 35 - 40%/năm. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%....

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương tổ chức triển khai, theo dõi thực hiện các giải pháp trong đề án. Để đạt được các mục tiêu đề ra, hàng loạt giải pháp được đề cập. Chẳng hạn nghiên cứu, xây dựng dự án Luật các hệ thống thanh toán; rà soát, nghiên cứu sửa đổi Nghị định 222/2013 về thanh toán bằng tiền mặt nhằm tăng cường quản lý hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với giao dịch mua, bán tài sản có giá trị lớn phù hợp với duy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật phòng chống rửa tiền, Luật phòng chống tham nhũng. Đồng thời hoàn thiện, ban hành các quy định về định danh và xác thực điện tử, ban hành về quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; ban hành quy định, hướng dẫn cho phép các tổ chức liên quan được kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc xác thực thông tin, nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử.

Ngoài ra, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và bảo vệ người dùng,... nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia cũng như xây dựng giải pháp để tiếp tục khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt góp phần vào việc quản lý thuế.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU