nghị sĩ

Con cáo lang thang khắp nơi trong tòa nhà quốc hội Anh /// Chụp từ màn hình UPI

Cáo 'đại náo' tòa nhà quốc hội Anh

0
Một con cáo không biết bằng cách nào đã lẻn được vào tòa nhà quốc hội Anh ở London và lang thang khắp tòa nhà, gây ngạc nhiên cho nhân viên cũng như các nghị sĩ tại đây.

Tin đọc nhiều