nghi dinh 15

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ được tăng từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng  /// ẢNH: ĐỘC LẬP

Tăng mức phạt tối đa nhiều lĩnh vực vi phạm hành chính

1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1.1.2022) tăng tối đa mức phạt với nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, điều này chưa được nhiều người biết đến.

Tin đọc nhiều