nghệ sĩ Thương Tín

Gia đình bàn bạc mua bảo hiểm cho con gái nghệ sĩ Thương Tín

Gia đình bàn bạc mua bảo hiểm cho con gái nghệ sĩ Thương Tín

2
Trước việc nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ và có hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã kêu gọi quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Ngoài việc chi trả viện phí, các nghệ sĩ còn bàn bạc việc sử dụng số tiền này lo cho con gái của nam nghệ sĩ.