nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn

Tác phẩm trong trưng bày Chuyển dịch mong manh /// BTC

Trưng bày các sáng tác trên lụa

0
30 tác phẩm của sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ được giới thiệu tại trưng bày Chuyển dịch mong manh - khai mạc vào ngày 30.4 và kéo dài đến 16.5 tại không gian Manzi (Hà Nội).