ngày thành lập đoàn

Tổ chức phong trào thời…Covid 19

Tổ chức phong trào thời…Covid 19

0
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, trong đó có cả hoạt động Đoàn – Hội vốn mang tính phong trào, “bề nổi”… Tuy nhiên, những cán bộ Đoàn – Hội Quảng Trị sẵn lửa sáng tạo đã không chịu ngồi yên và tìm ý tưởng mới.