ngày thần tài

Thổ Địa và Thần Tài được thờ tự khá phổ biến trong các gia đình hiện nay; Các vị gia thần này thân thiết và gần gũi với tín chủ đến nỗi gần như không có một quy thức nào cần phải tuân thủ khi thờ cúng /// Ảnh: Q.M

Giải mã tập tục thờ cúng Thổ Địa - Thần Tài

0
Ngày nay, việc thờ Thần Tài bên cạnh Ông Địa đã rất phổ biến, từ các đền, miếu, đình, chùa, gia đình đến hàng quán, trụ sở công ty...; cùng với đó là sự đa tạp về các tín lý, các loại tranh tượng thờ.