ngày hội non sông

Sẵn sàng cho 'ngày hội non sông'

Sẵn sàng cho 'ngày hội non sông'

0
Nhiều địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... dù đang trong “tâm dịch”, gặp nhiều khó khăn cả về nhân lực, vật lực, song đều đã sẵn sàng và quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội XV...