ngành in

Dự thảo thông tư mới trích lục thông tư cũ đã hoãn thi hành

Dự thảo thông tư mới trích lục thông tư cũ đã hoãn thi hành

0
Tại hội nghị góp ý dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19.6 của Chính phủ về hoạt động in, do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức ngày 8.10, nhiều doanh nghiệp (DN) ngành in phản ánh dự thảo này đã trích lục lại một thông tư cũ, vốn đã hoãn thi hành.