Ngành giáo dục Hà Nội sẽ tinh giản 2% biên chế/năm

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ký ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. 

Ngành giáo dục Hà Nội sẽ tinh giản 2% biên chế/năm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình là thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế nhằm bảo đảm đạt chỉ tiêu tinh giản 2% biên chế nhân sự mỗi năm.

Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số người đã nghỉ tinh giản biên chế và không vượt quá 50% số người đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên bảo đảm đúng định mức, cơ cấu phù hợp, đúng quy định nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU