Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT SBS

Ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT SBS

0
(TNO) Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) vừa công bố thông tin Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có nghị quyết thông qua việc từ nhiệm chức Chủ tịch và thành viên HĐQT SBS của ông Kiều Hữu Dũng.