Ngân hàng bản việt

27 năm Ngân hàng Bản Việt hành trình gửi một niềm tin

27 năm Ngân hàng Bản Việt hành trình gửi một niềm tin

0
Thành lập từ năm 1992, 27 năm qua, Ngân hàng Bản Việt luôn nổ lực củng cố, xây dựng nền tảng vững chắc để hướng tới công cuộc hiện đại hóa ngân hàng, trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại.