netflix

Netflix sắp làm phim về Beyond Good & Evil

Netflix sắp làm phim về Beyond Good & Evil

0
Dù phần hai của Beyond Good & Evil vẫn chưa biết ngày ra mắt, nhưng Ubisoft đã bắt tay với Netfilx để sản xuất TV Series lấy bổi cảnh trò chơi này.