nestlle

Thanh tra 5 doanh nghiệp sữa

Thanh tra 5 doanh nghiệp sữa

0
Ngày 6.3, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 doanh nghiệp (DN) sữa gồm Công ty Mead Johnson, Công ty Nestlle VN, Công ty sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Friesland Campina, Công ty CP dinh dưỡng 3A phân phối sản phẩm sữa Abbott. Nội dung làm việc tập trung làm rõ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, giá...
Thành lập 5 đoàn thanh tra 'đại gia sữa'

Thành lập 5 đoàn thanh tra 'đại gia sữa'

0
(TNO) Chiều ngày 6.3, lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính đã chủ trì cuộc họp triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 doanh nghiệp (DN) sữa, gồm: Mead Johnson, Nestlle VN, Vinamilk, Friesland Campina và Công ty cổ phần dinh dưỡng 3A - phân phối sản phẩm sữa Abbott.

Tin đọc nhiều