nasa

Cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất một lần nữa được tái khởi động /// AFP/Getty

NASA rót ngân sách tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh

2

Dự án, do các nhà khoa học tại Đại học Harvard và Đại học Rochester (Mỹ) hợp lực triển khai, sẽ dùng các kính thiên văn hiện có để phát hiện các dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh.

Tin đọc nhiều