Nâng tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM lên 77 tuổi

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2025 tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM là 76,8 tuổi, đến năm 2030 là 77 (hiện là 76,2).

Nâng tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM lên 77 tuổi

Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt Đề án phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án xây dựng với 4 mục tiêu: nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật; thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại y tế tuyến cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2025 tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM là 76,8 tuổi, đến năm 2030 là 77 (hiện là 76,2); nâng cao mức sinh từ 1,33 con/bà mẹ tuổi sinh đẻ lên 1,4 vào năm 2025 và 1,6 vào năm 2030; giảm chênh lệch giới tính xuống dưới 107 trẻ trai/100 trẻ gái (hiện là 108,3/100)...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU