năm học mới

Chuyện buồn sách tham khảo

Chuyện buồn sách tham khảo

3
Việc một trường tiểu học ở TP.HCM bán “trọn gói” cho học sinh lớp 1 với 23 cuốn sách vừa là sách giáo khoa, vừa sách bài tập, sách tham khảo thực sự là một câu chuyện buồn.
Học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 /// MỸ QUYÊN

Năm học mới với những 'bình thường mới'

0
Dù dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát nhưng hàng triệu trẻ em Việt Nam đã được tới trường, được tham dự lễ khai giảng trong trạng thái 'bình thường mới'. Một năm học mới bắt đầu!