năm căn

Cảng Năm Căn mất an toàn về tài chính

Cảng Năm Căn mất an toàn về tài chính

0
Cục Hàng hải VN vừa có báo cáo Bộ GTVT về hoạt động của Công ty CP cảng Năm Căn (H.Năm Căn, Cà Mau) và việc mất an toàn tài chính của công ty này.