mức lương cơ sở

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP.HCM 	  /// Ngọc Dương

Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT từ ngày 1.7 như thế nào?

0
Từ ngày 1.7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 49 của Quốc hội), do đó sẽ thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế được điều chỉnh.