muc cao

 /// ẢNH: KHẢ HÒA

Thuế có làm khó doanh nghiệp thép?

0
Để giảm nhiệt giá thép, giảm tác động lên các dự án, đặc biệt là dự án đầu tư công, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép, đồng thời giảm thuế nhập khẩu một số loại thép xây dựng.