Mùa sen Tây Hồ

Chụp ảnh cưới ở hồ Gươm	 /// Ảnh: Lưu Quang Phổ

Hà Nội, em và tôi

0
Đêm nay là một đêm rất đặc biệt đối với tôi. Đơn giản bởi tôi đang thao thức vì em.
Mùa đông lạnh ở Hà Nội ấm 	 /// Ảnh: Lưu Quang Phổ

Hà Nội những ngày đông đến...

1
Thoảng chút gió heo may làm cho má ai thắm ửng hồng. Cái rét như cắt da, cắt thịt của miền Bắc không lẫn đi đâu được lại đến Hà Nội vào cuối năm.