mua sắm trang thiết bị y tế

Thanh tra Chính phủ đã quyết định thanh tra nhiều vấn đề nóng tại Bộ Y tế /// Ảnh Đình Trường

Bộ Y tế bị thanh tra

6
Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định của Tổng thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT); mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế...

Tin đọc nhiều