mua nhà ở xã hội

Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi 25 năm

Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi 25 năm

0
Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai chương trình cho vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.
Thủ tục thực hiện đảm bảo tiền vay khi vay vốn mua, thuê ở ở xã hội

Thủ tục thực hiện đảm bảo tiền vay khi vay vốn mua, thuê ở ở xã hội

1
Theo hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành, ngoài các thủ tục cần thiết như: giấy đề nghị vay vốn, có nguồn thu nhập, hồ sơ chứng minh về đối tượng… người vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội phải đảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. 
Có thể vay 15 năm để mua nhà ở xã hội

Có thể vay 15 năm để mua nhà ở xã hội

0
Theo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành ngày 2.11, những người dân là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức... nếu đủ điều kiện đều được vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội hoặc vay vốn cải tạo, sửa chữa nhà ở.
Đừng quá máy móc mà thiệt cho dân nghèo

Đừng quá máy móc mà thiệt cho dân nghèo

0
Sau khi Thanh Niên ngày 22.3 đăng bài Không cho vay lãi suất 6% mua nhà ở xã hội: Bộ Xây dựng phản đối, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi.
Máy móc

Máy móc

0
Lý giải không đưa mua nhà ở xã hội vào diện được vay hỗ trợ với lãi suất 6%/năm trong dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ là vì nhà ở xã hội không được mua, bán (theo quy định của luật Nhà ở), thật ra vẫn là nếp nghĩ máy móc.

Tin đọc nhiều