mua danh hiệu

Ông Nguyễn Quyết Thắng /// Ảnh: Hữu Trà

Cảnh cáo hiệu trưởng dùng tiền Nhà nước 'mua' danh hiệu

1
Ông Nguyễn Quyết Thắng sử dụng gần 20 triệu đồng tiền Nhà nước để 'đánh bóng' tên tuổi, ký hợp đồng truyền thông để 'mua' danh hiệu 'Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước' vào năm 2014.