Một chiến dịch ở Bắc kỳ

Cu-li phục vụ cho người  Pháp ở Bắc kỳ /// Ảnh: Charles Edouard Hocquard

Người An Nam từng ăn trầu đến phù cả miệng?

7
Tập tục ăn trầu ở Việt Nam dần dần bị mai một vì lớp trẻ hiện nay không mặn mà với món “khoái khẩu” này của cha ông. Nhưng ít ai ngờ rằng, ăn trầu từng phổ biến ở Bắc kỳ đến mức... phù miệng.
Tác phẩm Anh em nhà Karamazov /// Ảnh: Đông A

Chơi sách đặc biệt

0
Theo nhà sưu tập sách Nguyễn Ngọc Hoài Nam, hầu như người chơi sách nào cũng tìm mua cho được các ấn bản sách đặc biệt quý hiếm. Những bản sách đó, dân chơi sách thường nói: “Cầm cuốn sách thấy đã thiệt!”.
Bồi phục  vụ cho người  Pháp ở Bắc Kỳ /// Ảnh: Charles-Édouard Hocquard

Những chuyện kể “lạ lùng” về người Bắc kỳ ở thế kỷ 19

3
Cuốn sách in từ năm 1892 của tác giả người Pháp, tiết lộ về những câu chuyện về con người, đời sống, xã hội Bắc Kỳ cuối thế kỷ 19, lần đầu được ra mắt tại Việt Nam  với tựa Một chiến dịch ở Bắc kỳ đã gây thích thú cho độc giả. 

Tin đọc nhiều