Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3270 mức độ Khó

0 Thanh Niên

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3270 mức độ Khó

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3270 mức độ Khó - ảnh 1

Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3270 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 25.12.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3270 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 365 ra ngày 31.12.2015.

QUY LUẬT:

Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.

Giải đáp ô số kỳ 3263

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3270 mức độ Khó - ảnh 2

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3263 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Nguyễn Phổ (Đà Nẵng) – 3. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 4. Nguyễn Văn Luyến (Thái Bình) – 5. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 6. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 7. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 8. Vương Hữu Nghĩa (Hà Nội) – 9. Nguyễn Lương Thọ (TP.HCM) – 10. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 16. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 17. Đặng Hữu Sự (TP.HCM) – 18. Đặng Văn Tuấn (Hải Phòng) – 19. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 20. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU