mở ngành

Thông tin mới về tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

Thông tin mới về tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

0
Ngày 27.12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2013 các trường, đơn vị trực thuộc Bộ. Tại đây, Bộ công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan đến việc tuyển sinh, mở ngành, mở trường trong thời gian tới.