mô hình tiêu biểu

Tuyên dương 89 mô hình tiêu biểu

Tuyên dương 89 mô hình tiêu biểu

0
Tối qua, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương các mô hình tiêu biểu trong triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn anh Nguyễn Đắc Vinh tới dự.