mô hình thí điểm

Cửa Cạn xây dựng nông thôn mới

Cửa Cạn xây dựng nông thôn mới

0
Được chọn làm xã điểm trong tổng số 10 xã, thị trấn của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), đến nay xã Cửa Cạn đã đạt được 12/19 tiêu chí quốc gia “xây dựng nông thôn mới” (NTM) và đang nỗ lực trở thành xã NTM vào cuối năm 2012.

Tin đọc nhiều