Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng - Kỳ 2: Đà Nẵng được gì?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Để chọn mô hình chính quyền đô thị 1 cấp thành phố và 2 cấp hành chính quận, phường đề nghị thí điểm, Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá thận trọng, đặc biệt là kinh nghiệm qua 7 năm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Trong nhiều năm liền, Đà Nẵng luôn cải thiện chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính … /// Ảnh: Hoàng Sơn
Trong nhiều năm liền, Đà Nẵng luôn cải thiện chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính …
Ảnh: Hoàng Sơn

Theo đánh giá, điều thuận lợi cho Đà Nẵng khi chọn mô hình chính quyền đô thị là trước khi lập lại HĐND cấp quận, huyện, phường vào năm 2016, Đà Nẵng đã có 7 năm (giai đoạn 2009 - 2016) thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và đã mang lại nhiều kết quả tích cực. 

Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng - Kỳ 2: Đà Nẵng được gì?  - ảnh 1

Đà Nẵng có thời gian không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường và chỉ tổ chức HĐND TP

Ảnh: Hoàng Sơn

Người dân, doanh nghiệp hài lòng

Đà Nẵng là 1 trong 10 địa phương được chọn làm thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND tại 7 quận, huyện và 45 phường từ tháng 4.2009 đến tháng 5.2016.

Theo đánh giá của HĐND TP.Đà Nẵng, qua thí điểm không tổ chức HĐND, UBND các cấp chủ động, xây dựng và ban hành một số giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bảo đảm duy trì được sự ổn định và phát triển tương ứng như thời kỳ còn HĐND.

UBND các huyện, quận, phường vẫn hoạt động ổn định trong tình hình mới, quyền làm chủ của người dân cơ bản vẫn được duy trì, HĐND các xã vẫn hoạt động bình thường.

Việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND huyện, quận, phường giai đoạn 2009 - 2016 đạt kết quả tốt.

Hoạt động của chính quyền các cấp ổn định, thông suốt. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp hài lòng với cách thức phục vụ của chính quyền trong việc cung cấp các dịch vụ công với tỉ lệ hài lòng do cơ quan, đơn vị tự khảo sát đều ở mức cao hàng năm, trên 80% - 98%.

Theo ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng, trong thời kỳ thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, TP.Đà Nẵng luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu và có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính so với toàn quốc…

Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng - Kỳ 2: Đà Nẵng được gì?  - ảnh 2

Trong 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường, kinh tế - xã hội tại các địa phương của Đà Nẵng tiếp tục phát triển tốt

Ảnh: Hoàng Sơn

“Có thể nói, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp trên đối với cấp dưới xuyên suốt, cụ thể hơn, đảm bảo sự điều hành trực tiếp, nâng cao tính chủ động của cơ quan hành chính và trách nhiệm người đứng đầu”, ông Long nhận xét.

“Mệnh lệnh quản lý từ chính quyền TP xuống huyện, quận, phường không bị cắt khúc, không bị chậm triển khai vì bỏ qua được công đoạn chờ HĐND cấp dưới họp và ban hành văn bản thực hiện. Đây là ưu điểm vượt trội của mô hình tổ chức cơ quan hành chính khi không tổ chức HĐND”.

Không ảnh hưởng quyền làm chủ của người dân

Theo thông tin do Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng cung cấp, để đánh giá kết quả thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tiến hành điều tra dư luận xã hội về “Kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng” với 500 phiếu khảo sát.

Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng - Kỳ 2: Đà Nẵng được gì?  - ảnh 3

Trong giai đoạn thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường từ năm 2009 - 2016, Đà Nẵng vẫn giữ vững môi trường đầu tư và các chỉ số về phát triển kinh tế

Ảnh: Hoàng Sơn

Theo kết quả, 84% số người tham gia được hỏi đồng ý về thực hiện chủ trương không tổ chức HĐND; 68,8% ý kiến cho rằng việc thực hiện không tổ chức HĐND không có ảnh hưởng gì đến việc đảm bảo quyền đại diện và quyền làm chủ của người dân vì đã có các kênh giám sát khác và 62,6% số người được hỏi đánh giá việc công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đến nhân dân được tăng cường hơn.

Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát, đại đa số ý kiến được hỏi đều đánh giá tích cực sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy chính quyền khi thực hiện không tổ chức HĐND ở cả 3 tiêu chí gồm: tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính; tính tinh gọn của bộ máy cơ quan hành chính; tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành từ UBND TP đến UBND phường, xã.

Qua xem xét tỉ lệ đánh giá với từng tiêu chí thì tiêu chí về “tính tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính” được đánh giá là có sự chuyển biến tích cực hơn, đáng kể, với mức 80,6%.

Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng - Kỳ 2: Đà Nẵng được gì?  - ảnh 4

7 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm quý báu để đề xuất mô hình chính quyền đô thị 1 cấp TP

Ảnh: Hoàng Sơn

“Như vậy, qua thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân TP. Kết quả rõ nét là ở việc giảm biên chế và bộ máy trung gian, giảm một phần chi phí hành chính. Tính chủ động của bộ máy chính quyền được nâng cao, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính được chú trọng, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực vẫn tiếp tục duy trì tốt, kinh tế - xã hội tại các địa phương tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với kết quả khả quan trong 7 năm thực hiện thí điểm là tiền đề thuận tiện cho việc thực hiện có hiệu quả đề án chính quyền đô thị”, ông Long nói thêm (còn tiếp).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU