misoa

5 nữ YouTuber và hành trình truyền cảm hứng phái đẹp

5 nữ YouTuber và hành trình truyền cảm hứng phái đẹp

0
5 nữ YouTuber Tuệ Nghi, Hana Giang Anh, Misoa, Cathy Thao Tran và Karsten Dang với 5 kênh YouTube đã kể những câu chuyện, vấn đề khác nhau trong lĩnh vực mình hoạt động, và truyền cảm hứng đến những phụ nữ khác.