mikhail gorbachev

Nguyên soái cuối cùng của Liên Xô Dmitry Yazov /// Bộ Quốc phòng Nga

Nguyên soái cuối cùng của Liên Xô từ trần

0
Nguyên soái cuối cùng của Liên Xô Dmitry Yazov, người từng tham gia vào một mưu toan đảo chính chống lại nhà lãnh đao Mikhail Gorbachev, đã từ trần vào ngày 25.2 ở tuổi 96.
Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cảnh báo lịch sử đang lặp lại

Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cảnh báo lịch sử đang lặp lại

0
Ông Mikhail Gorbachev từng chứng kiến sự cáo chung của Chiến tranh Lạnh. Giờ đây, vị lãnh đạo cuối cùng của nhà nước Liên Xô cảnh báo rằng Moscow và Washington cần từ bỏ kỷ nguyên mới mang tính “quân sự hóa chuyện chính trị”, nếu không hiểm họa chiến tranh sẽ ngày càng tăng.