miễn nhiệm

Ông Lưu Văn Thanh bị bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND

Ông Lưu Văn Thanh bị bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND

0
Sáng 4.5.2020, HĐND huyện Hớn Quản đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15 để bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lưu Văn Thanh. Lý do được đưa ra là vì ông Thanh đã không chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ứng xử trong giao tiếp.