miễn học phí

Học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình của Chính phủ  /// NGỌC DƯƠNG

Miễn học phí, làm nhanh được không?

13
Mặc dù luật Giáo dục 2019 đã có những quy định về miễn học phí nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa đưa ra lộ trình cụ thể. Liệu có giải pháp nào đẩy nhanh lộ trình này?