Merrick Garland

Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố đề cử người sẽ điền vào chỗ trống ở Tòa án tối cao liên bang Mỹ là ông Merrick Garland

Người Do Thái được ông Obama chọn

0
“Truyền thống người Do Thái của ông ấy là vì một thái độ phục vụ” - một bạn đại học ở Harvard và đồng nghiệp cũ nhận xét về Merrick Garland, người vừa được đề cử cho vị trí thẩm phán Tòa án tối cao liên bang.