melinda gates

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett /// Bloomberg

Warren Buffett chi tiền tỉ để chấp nhận thất bại

0
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa tặng khoảng 2,2 tỉ USD giá trị cổ phiếu trong món quà hằng năm của ông dành cho quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, đánh cược vào tổ chức và chấp nhận thất bại.