MC Trấn Thành

Thí sinh vòng sơ tuyển chương trình Đường tới cầu vồng khu vực miền Bắc /// VTV

MC nhiều nhưng vẫn thiếu

4
Trong đợt sóng những ý kiến trái chiều quanh việc MC Trấn Thành dẫn chương trình Rap Việt, có câu hỏi được đặt ra: Vì sao cứ phải là Trấn Thành?