máy xét nghiệm Realtime PCR

Hệ thống máy Realtime PCR tự động Quảng Nam mua với giá 7,23 tỉ đồng  /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bao giờ Quảng Nam xử lý rốt ráo sai phạm?

3
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra vi phạm việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động và đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ.