máy siêu âm

Thiết bị giúp cảm nhận được thai máy

Thiết bị giúp cảm nhận được thai máy

0
(TNO) Những người cha tương lai giờ đây có thể cảm nhận được mọi cú máy của đứa con chưa chào đời, nhờ vào vòng đai liên kết với bạn đời của họ.