máy móc

Việc giặt quần áo đã có máy giặt lo /// Reuters

Máy móc có thể 'gánh' phân nửa công việc của con người

0
Tờ The Strait Times ngày 16.1 dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey cho thấy gần phân nửa số lượng công việc hiện do con người đảm nhiệm có thể được tự động hóa với công nghệ hiện có.
Ảnh: Shutterstock

Khi đề văn mở

1
Nhìn vào hoạt động giáo dục hôm nay, nhiều người không khỏi lo lắng vì sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật có thể làm máy móc hóa đời sống tâm hồn và sự phát triển tư duy, tình cảm của trẻ con.