máy bay

Có gì lạ về X-15 - máy bay nhanh nhất thế giới của NASA?

Có gì lạ về X-15 - máy bay nhanh nhất thế giới của NASA?

0
Bay với tốc độ hơn 7.200 km/h, đạt độ cao hơn 100 km đến rìa không gian, phi cơ X-15 không giống bất kỳ loại máy bay nào. Dù đã cất cánh từ hơn 60 năm trước, X-15 vẫn là loại máy bay có người lái nhanh nhất cho đến nay.

Tin đọc nhiều