mắt sinh học

Công nghệ hỗ trợ thị lực

Công nghệ hỗ trợ thị lực

0
(TNO) Các nhà nghiên cứu Úc cho hay vừa phát triển công nghệ có thể hỗ trợ một phần thị lực cho nhiều đối tượng trong số 45.000 người mù tại xứ sở chuột túi.