mặt cầu Thăng Long

Bộ trưởng Thăng phê bình Tổng cục Đường bộ lãng phí

Bộ trưởng Thăng phê bình Tổng cục Đường bộ lãng phí

0
(TNO) Liên quan đến đề xuất của Tổng cục Đường bộ lên Bộ GTVT xin 313 tỉ đồng để sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa yêu cầu Tổng cục này phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm.