marvel

Nhàn đàm: Lòng quả cảm của một con sư tử

Nhàn đàm: Lòng quả cảm của một con sư tử

0
“Những người đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình chính là những người anh dũng và thấu đáo nhất mà tôi từng biết. Tôi thật sự kính trọng và ngưỡng mộ sự can đảm của em!”.